Saturday, April 24, 2010

Rakaman surat-surat permohonan kepada pihak-pihak berkuasa tempatan.TANAM SEMULA BERKELOMPOK
(MINI ESTET) PERIGI JERNIH
{TSB (ME)PJ}, REMBAU,
NEGERI SEMBILAN.
(Dibawah Projek RISDA)
D/A Lot 1589, Km 1.5, Jalan Chembong-Rantau,71300 Rembau, Negeri Sembilan.
06-6858543. 019-6647460, http://tsbperigijernih.blogspot.com, E-mail: rokizan@yahoo.com


22hb April, 2010

GR/TSB(ME)PJ(16)2010

Yang Berbahagia,
Pegawai Daerah,
Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau,
Komleks Pentadbiran Daerah
71300 REMBAU,
Negeri Sembilan.
(UP: Encik Sallehuddin bin Mohd Noor)

Tuan,

MOHON LALUAN JALAN PEGAWAI DAERAH
DI KG PERIGI JERNIH, REMBAU, N.S
PROJEK UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN KECIL,
TANAM SEMULA BERKELOMPOK (MINI ESTET)
PERIGI JERNIH {TSB(ME) PJ}, REMBAU DENGAN KERJASAMA RISDA


Rujuk:

A: Percakapan telefon antara En Sallehuddin/Puan Hajah Rokizan pada petang 21hb April 2010.
B: Perbincangan kita di pejabat tuan pada pagi 21hb April, 2010.
C: Surat kami GR/TSB(ME)PJ(14)2010 bth 14hb April, 2010.

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas.

2. Melalui Rujuk A, sebagaimana yang saya telah maklumkan kepada tuan bahawa pihak Jabatan Parit dan Saliran telah memberi kebenaran menggunakan laluan rezab Sg. Mampong untuk tujuan penganggkutan kayu-kayu getah tersebut.

3. Walaubagaimanapun kerjasama tuan untuk meluluskan permohonan kami melalui Rujuk B diucapkan ribuan terima kasih. Maka dengan ini bahawa surat kami melalui Rujuk C berhenti setakat itu sahaja. Jika ada sebarang perubahan kami akan hubungi pihak tuan kelak.

Sekian dan terima kasih.

Saya yang benar,Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim
Pengerusi
TSB (ME) Perigi Jernih.

Salinan kepada:

Tuan Haji Zubir bin Khalid,
Penguasa Daerah
Jabatan Parit dan Saliran,
Komplek Pejabat-Pejabat Kerajaan,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.
________________________________________________________________________________
TANAM SEMULA BERKELOMPOK
(MINI ESTET) PERIGI JERNIH
{TSB (ME)PJ}, REMBAU,
NEGERI SEMBILAN.
(Dibawah Projek RISDA)
D/A Lot 1589, Km 1.5, Jalan Chembong-Rantau,71300 Rembau, Negeri Sembilan.
06-6858543. 019-6647460, http://tsbperigijernih.blogspot.com, E-mail: rokizan@yahoo.com


22 hb April, 2010

GR/TSB(ME)PJ(15)(2010)

Tuan Haji Zubir bin Khalid,
Penguasa Daerah
Jabatan Parit dan Saliran,
Komplek Pejabat-Pejabat Kerajaan,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.

Tuan,

MOHON MEMBUAT JAMBATAN SEMENTARA ( LOG BRIDGE )
DI SUNGAI KG PERIGI JERNIH, REMBAU, NEGERI SEMBILAN
UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN KECIL,
TANAM SEMULA BERKELOMPOK (MINI ESTET)
PERIGI JERNIH {TSB(ME) PJ}, REMBAU DENGAN KERJASAMA RISDA

Rujuk:

A: Percakapan telefon antara Tn. Hj. Zubir/Hajah Rokizan pada petang 21hb April, 2010.
B: Perbincangan kita di pejabat tuan pada pagi 21hb April, 2010.
C: Surat kami GR/TSB(ME)PJ(12)(2010) bth 14hb April, 2010.

Dengan hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara di atas.

2. Melalui Rujuk A, saya mohon izin mendapat kebenaran laluan menyusur jalan rezab Sungai Mampong sebagaimana yang tuan persetujui.

3. Dengan ini sebagaimana lakaran pelan melalui Rujuk C, berubah sedikit iaitu log bridge melalui lot 1460 melintas ke lot 416 (izin daripada empunya kedua-dua lot yang sama) dan terus ke rezab Sungai Mampong keluar ke jalan raya. Dengan ini bermakna permohonan kedudukan Log bridge yang asal telah dipindahalih ke posisi yang selari daripada lot 1460 kepada lot 416.

4. Kelulusan tuan mengenai permohonan ini diucapkan terima kasih.

Saya yang benar,


Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim
Pengerusi,
TSB (ME ) Perigi Jernih.
____________________________________________________________________________________
TANAM SEMULA BERKELOMPOK
(MINI ESTET) PERIGI JERNIH
{TSB (ME)PJ}, REMBAU,
NEGERI SEMBILAN.
(Dibawah Projek RISDA)
D/A Lot 1589, Km 1.5, Jalan chembong-Rantau, 71300 Rembau, Negeri Sembilan.
06-6858543, 019-6647460, http://tsbperigijernih.blogspot.com, E-mail:rokizan@yahoo.com


14hb April, 2010

GR/TSB(ME)PJ(13)2010

Puan Nor Rahila bt Mohd Yusof,
Pengurus Besar PPK Rembau,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.

Tuan,

MOHON LALUAN DI PPK KELAPA SAWIT PERIGI JERNIH 1
PROJEK UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN KECIL,
TANAM SEMULA BERKELOMPOK (MINI ESTET)
PERIGI JERNIH {TSB(ME) PJ}, REMBAU DENGAN KERJASAMA RISDA
___________________________________________________________________Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.


2. Saya sebagai Pengerusi projek ini ingin memohon jasa baik tuan untuk memberi laluan kepada Pemborong yang telah di pilih iaitu Glorious Woodwork Sdn Bhd untuk melaksanakan projek tersebut. Pemborong memerlukan tempuh selama 6 bulan iaitu daripada bulan April, 2010 sehingga September, 2010 untuk membuat kerja-kerja penebangan pokok-pokok kayu getah sehingga kerja-kerja menanam untuk 56 lot pekebun-pekebun kecil yang mengandungi 47.4749 hektar yang telah diluluskan oleh RISDA. Ada berbaki 20 lot yang masih menunggu kelulusan. Apabila diluluskan nanti oleh RISDA projek ini berjumlah lebih kurang 75 hektar. Bersama-sama ini dikepil:


a. Salinan Surat Penerimaan Tawaran oleh Pemborong bertarikh 1hb. Mac 2010.

b. Lakaran pelan laluan di pohon.

3. Untuk makluman tuan, pada peringkat awal laluan adalah mengikut Jalan Sisiran Keretapi. Penggunan laluan ini tidak dapat diteruskan lagi kerana pihak keretapi memulakan kerja memasang rasuk (beam).

4. Saya amat berharap semoga permohonan ini mendapat kelulusan daripada pihak tuan. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Saya yang benar,
Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim,
Pengerusi
TSB (ME) PJ

Salinan kepada:

Tuan Syed Rashid bin Syed Mohamad,
Pegawai Tanam Semula Negeri Sembilan Selatan,
Pejabat Risda Tampin.
Tampin, Negeri Sembilan.

Ketua Stesen RISDA Rembau,

Yang Berbahagia,
Tuan Haji Mohamad Rawi bin Baharom,
Pegawai Daerah
Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau,
Komleks Pentadbiran Daerah,
71300 REMBAU,
Negeri Sembilan.

Tuan Haji Zubir bin Khalid,
Penguasa Daerah,
Jabatan Parit dan Saliran,
Komplek Pejabat-Pejabat Kerajaan,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.
_________________________________________________________________________________

TANAM SEMULA BERKELOMPOK
(MINI ESTET) PERIGI JERNIH
{TSB (ME)PJ}, REMBAU,
NEGERI SEMBILAN.
(Dibawah Projek RISDA)
D/A Lot 1589, Km 1.5, Jalan Chembong-Rantau, 71300 Rembau, Negeri Sembian.
06-6858543, 019-6647460, http://tsbperigijernih.blogspot.com, E-mail: rokizan@yahoo.com14hb April, 2010

GR/TSB(ME)PJ(12)2010)

Tuan Haji Zubir bin Khalid,
Penguasa Daerah
Jabatan Parit dan Saliran,
Komplek Pejabat-Pejabat Kerajaan,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.

Tuan,

MOHON MEMBUAT JAMBATAN SEMENTARA ( LOG BRIDGE )
DI SUNGAI KG PERIGI JERNIH, REMBAU, NEGERI SEMBILAN
UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN KECIL,
TANAM SEMULA BERKELOMPOK (MINI ESTET)
PERIGI JERNIH {TSB(ME) PJ}, REMBAU DENGAN KERJASAMA RISDA
__________________________________________________________________


Dengan hormat saya ingin merujuk kepada perkara diatas.


2. Saya sebagai Pengerusi TSB (ME) Perigi Jernih ini ingin memohon jasa baik tuan untuk memberi kebenaran membuat jambatan sementara (log bridge) melintasi Sungai Kg Perigi Jernih. Pembinaan jambatan sementara (log bridge) ini akan dilakukan oleh Pemborong yang di pilih iaitu Glorious Woodwork Sdn Bhd guna untuk memberi laluan lori-lori masuk/keluar. Projek tersebut memerlukan tempuh selama 6 bulan iaitu daripada bulan April, 2010 sehingga September, 2010 untuk membuat kerja-kerja penebangan pokok-pokok kayu getah sehingga kerja-kerja menanam untuk 56 lot pekebun-pekebun kecil yang mengandungi 47.4749 hektar yang telah diluluskan oleh RISDA. Ada berbaki 20 lot yang masih menunggu kelulusan. Apabila diluluskan nanti oleh RISDA projek ini berjumlah lebih kurang 75 hektar.

3. Untuk makluman tuan, pada peringkat awal laluan adalah mengikut Jalan Sisiran Keretapi. Penggunan laluan ini tidak dapat diteruskan lagi kerana pihak keretapi memulakan kerja memasang rasuk (beam). Bersama-sama ini dikepil:

a. Salinan Surat Penerimaan Tawaran oleh Pemborong bertarikh 1hb. Mac 2010.

b. Lakaran pelan jambatan sementara (log bridge).

c. Surat akuan kebenaran laluan daripada tuan-tuan punya tanah.


4. Saya amat berharap semoga permohonan ini mendapat kelulusan daripada pihak tuan. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih.
Saya yang benar,
Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim,
Pengerusi
TSB (ME) PJ

Salinan kepada:
Tuan Syed Rashid bin Syed Mohamad
Pegawai Tanam Semula Negeri Sembilan Selatan
Pejabat Risda Tampin.
Tampin, Negeri Sembilan.

Ketua Stesen RISDA Rembau,


Yang Berbahagia,
Tuan Haji Mohamad Rawi bin Baharom,
Pegawai Daerah
Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau,
Komleks Pentadbiran Daerah
71300 REMBAU,
Negeri Sembilan.


Puan Nor Rahila bt Mohd Yusof,
Pengurus Besar PPK Rembau,
71300 Rembau, Negeri Sembilan
_________________________________________________________________________________
TANAM SEMULA BERKELOMPOK
(MINI ESTET) PERIGI JERNIH
{TSB (ME)PJ}, REMBAU,
NEGERI SEMBILAN.
(Dibawah Projek RISDA)
D/A Lot 1589, Km 1.5, Jalan Chembong-Rantau,71300 Rembau, Negeri Sembilan.
06-6858543. 019-6647460, http://tsbperigijernih.blogspot.com, E-mail: rokizan@yahoo.com14hb April, 2010

GR/TSB(ME)PJ(14)2010


Yang Berbahagia,
Tuan Haji Mohamad Rawi bin Baharom,
Pegawai Daerah,
Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau,
Komleks Pentadbiran Daerah
71300 REMBAU,
Negeri Sembilan.

Tuan,

MOHON LALUAN JALAN PEGAWAI DAERAH
DI KG PERIGI JERNIH, REMBAU, N.S
PROJEK UNTUK PEKEBUN-PEKEBUN KECIL,
TANAM SEMULA BERKELOMPOK (MINI ESTET)
PERIGI JERNIH {TSB(ME) PJ}, REMBAU DENGAN KERJASAMA RISDA


A. Surat kepada YBhg tuan Pegawai Daerah, GR/TSB(ME)PJ(10)(2010) bth 31hb Mac, 2010 adalah berkaitan.
B. Surat kami kpd MDR, GR/TSB(ME)PJ (11)(2010) bth 5hb Apr, 2010.
C. Surat tuan (104) dm MDR.pel bth 9 Apr 2010.

Dengan hormat saya merujuk kepada perkara diatas dan mengucapkan ribuan terima kasih diatas kelulusan tuan melalui Rujuk C.

2. Dengan ini saya dukacita memaklumkan kepada tuan bahawa penduduk penduduk Taman Desa Permai Mampong serta Ahli-Ahli Jawatankuasanya telah meminta RM40,000 daripada pemborong iaitu Glorious Woodwork Sdn Bhd. Dengan hal demikian kami tidak dapat memenuhi permintaan mereka memandangkan ini adalah projek untuk orang kampung sedangkan saya serta Ahli-Ahli Jawatankuasa menjalankan kerja-kerja ini dengan sukarela.

3. Sehubungan dengan itu kami memohon jalan alternatif iaitu memohon 60 meter sahaja Jalan Pegawai Daerah iaitu memasuki Jalan Kg Perigi Jernih, Rembau seperti yang di kepil didalam lakar pelan yang bertanda kuning. Selainnya saya akan menghubungi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan kelulusan bagi sambungan laluan ke tapak projek tersebut.

4. Untuk makluman tuan, pada peringkat awal laluan adalah mengikut Jalan Sisiran Keretapi. Penggunan laluan ini tidak dapat diteruskan lagi kerana pihak keretapi memulakan kerja memasang rasuk (beam).

4. Saya amat-amat berharap tuan dapat meluluskan laluan ini. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan ribuan tarima kasih.


Saya yang benar,
Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim,
Pengerusi
TSB (ME) PJ

Salinan kepada:

Tuan Syed Rashid bin Syed Mohamad,
Pegawai Tanam Semula Negeri Sembilan Selatan,
Pejabat Risda Tampin.
Tampin, Negeri Sembilan.

Ketua Stesen RISDA Rembau,

Tuan Haji Zubir bin Khalid,
Penguasa Daerah,
Jabatan Parit dan Saliran,
Komplek Pejabat-Pejabat Kerajaan,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.

Puan Nor Rahila bt Mohd Yusof,
Pengurus Besar PPK Rembau,
71300 Rembau, Negeri Sembilan.
_____________________________________________________________________________________TANAM SEMULA BERKELOMPOK
(MINI ESTET) PERIGI JERNIh
{TSB (ME)PJ}, REMBAU,
NEGERI SEMBILAN.
( Dibawah Projek RISDA)
D/A Lot 1589, Km 1.5, Jalan Chembong-Rantau,71300 Rembau, Negeri Sembilan.
06-6858543. 019-6647460, http://tsbperigijernih.blogspot.com, E-mail: rokizan@yahoo.comFail kami: GR/TSB(ME)PJ(11) (2010)

Yang Berbahagia,
Tuan Haji Mohamad Rawi bin Baharom,
Yang Dipertua
Majlis Daerah Rembau
Pejabat Majlis Daerah,
71300 REMBAU,
Negeri Sembilan.

Tuan,

MOHON MEMBERI LALUAN MASUK & KELUAR
MELALUI TAMAN DESA PERMAI MAMPONG, REMBAU,
UNTUK PROJEK TANAM SEMULA BERKELOMPOK

(MINI ESTET) PERIGI JERNIH {TSB(ME)PJ}
DENGAN KERJASAMA RISDA
______________________________________________________________________________________

Rujuk:

A Surat kepada YBhg tuan Pegawai Daerah, GR/TSB(ME)PJ(10)(2010) bth 31hb Mac, 2010 adalah berkaitan.
B. Percakapan telefon antara Puan Juliza bt Zakaria/Puan Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim pada 5hb Apr 2010.

Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas.

Saya sebagai Pengerusi Projek tersebut ingin memohon jasa baik tuan untuk memberi laluan kepada Pemborong yang telah di pilih iaitu Glorious Woodwork Sdn Bhd untuk melaksanakan projek tersebut. Pemborong memerlukan tempuh selama 6 bulan iaitu daripada bulan April, 2010 sehingga September, 2010 untuk membuat kerja-kerja penebangan pokok-pokok kayu getah sehingga kerja-kerja menanam untuk 56 lot pekebun-pekebun kecil yang mengandungi 47.4749 hektar yang telah diluluskan oleh RISDA. Ada berbaki 20 lot yang masih menunggu kelulusan. Apabila diluluskan nanti oleh RISDA projek ini berjumlah lebih kurang 75 hektar. Bersama-sama ini dikepil:

a Salinan Surat Penerimaan Tawaran oleh Pemborong bertarikh 1hb. Mac 2010.

b Lakaran pelan projek.

2. Bayaran wang deposit akan dilaksanakan oleh Pemborong apabila tuan mengkehendakinya.

3. Saya amat berharap agar tuan dapat memberi kelulusan atas permohonan ini. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Saya yang benar,


Hajah Rokizan binti Haji Ibrahim
Pengerusi
TSB (ME) PJ


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "Rakaman surat-surat permohonan kepada pihak-pihak berkuasa tempatan."

Post a Comment